ICT-Express

Sme spoľahlivým partnerom v oblasti informačno komunikačných technológií a outsourcingu pre domácnosti, malé alebo stredne veľké organizácie.

O nás

Zameriavame sa primárne na starostlivosť o podnikové IT prostredia malých a stredne veľkých podnikov, ktoré vlastnia do 100 zariadení, vrátane serverov, tlačiarní a ostatných periférnych zariadení. Aj vďaka kreativite, pozitívnemu mysleniu a aktívnemu hľadaniu alternatívnych riešení pomáhame klientom dosahovať ich primárne ciele.

Naším základným cieľom je poskytnúť klientom komplexný prístup a odbremeniť ich tým od nutnosti obracať sa na viacerých dodávateľov IT riešení. Zmluvné partnerstvo vám zabezpečí celú radu výhod.

Ponúkané služby